Σχετικά με

Εισάγουν ΠΑΣΥΦΑΣΜΕΝ και περιγράφει την αποστολή του ή ίσως τι προσπαθεί να επιτύχει.